Om Okatima

Vi på Okatima har lång erfarenhet av att utveckla mjukvara.
Vi vet att man uppnår bäst resultat när man har ett nära och förtroendefullt samarbete med kunden.

Vår erfarenhet – er konkurrenskraft

Tillsammans hittar vi de smartaste lösningarna som genererar högst värde för kunden. Vi vågar lova att vår erfarenhet och långsiktighet är er trygghet och konkurrenskraft.

Vår grundtanke är att säkerställa hög kvalitet genom systematiska och kreativa arbetssätt och på så sätt skapa långsiktiga relationer med våra kunder. Okatima AB kan erbjuda personer med lång erfarenhet inom affärs- och systemutveckling med kunnande inom flera olika branscher. Vi arbetar med kvalitetssäkring, kravhantering, system- och databasutveckling, förstudier, projektledning och verksamhetsutveckling.

Okatima AB har tagit fram en egen metod för systemutveckling som syftar till att eliminera fel i så tidigt skede som möjligt samt en metod som syftar till att stödja våra kunder i att göra ett välunderbyggt beslut vid val av IT-system.

Magnus Göransson
Arbetar i huvudsak med arkitektur, teknisk design och analys samt systemutveckling. Bland de kunder Magnus arbetat med märks Vodafone, Telia, E.ON Gas, Sonera, Södra och SVT.
Urban Jönsson
Arbetar i huvudsak med affärsanalys, processer, statistik och klustergrafik. Är också ansvarig för vår medarbetarenkät PSO där Urban har närmare 20 års erfarenhet.

Vår kompetens

Vår grundtanke är att säkerställa hög kvalitet genom systematiska och
kreativa arbetssätt och på så sätt skapa långsiktiga relationer med våra kunder.
Okatima AB har lång erfarenhet inom affärs- och systemutveckling med kunnande inom flera olika branscher.

Tjänster

–        Arkitektur och teknisk design
–        Affärsanalys
–        Förstudier
–        Integration
–        Kravställning
–        Teststrategier
–        Utveckling
–        Workshop enligt Okatimamodellen

Partners

–        Addendi
–        HiQ
–        Företagshälsan FHC
–        ITHR
–        Kvant-IT
–        Right IT Services
–        Stenberg & Ryberg

Kompetensprofil

Vi mäter det omätbara.

Medarbetarenkäten PSO är mätinstrumentet för det psykosociala klimatet på din arbetsplats. Vår webbaserade tjänst hjälper dig att påvisa dess styrka och svagheter i frågor så som mål, ledning och trivsel på arbetsplatsen. Enkäten besvaras via Internet – enkelt, snabbt och helt anonymt.

Vill du veta mer?
Kontakta Urban Jönsson
+46(0)72 20 29 944
urban.jonsson@okatima.se

  • Enkelt
    Inga krångliga manualer, instruktioner eller blanketter.
  • Skräddarsydd lösning
    Vi anpassar enkäter för er organisation. En sådan skräddarsydd lösning ger möjligheter att ställa specifika frågor som utgår från behoven och förutsättningarna på just er arbetsplats.
  • Anonymt
    Sammanställt resultat redovisas inte för grupper med färre än åtta svar. Enskilda resultat kan aldrig tas ut av någon annan än den svarande själv.

Raspberry Pi gör underverk i skolorna.

Okatima genomför projekt vars syfte är att få barn och ungdomar mer innovativa och teknikintresserade. I projekten används Raspberry Pi, en liten dator framtagen för utbildning. Vår vision är att alla barn och ungdomar ska få en chans att upptäcka sin egen uppfinningsförmåga och förverkliga sina idéer.

Det handlar inte bara om datortekniken i sig, utan om att använda den till det man är intresserad av. Det framtiden behöver är inte i första hand fler tekniker, utan fler mjuka tekniker.

ras-logo

Kundreferenser

Här är några exempel på kunder som vi arbetat med under åren.

Alla rättigheter tillhör okatima.se © 2017. Webbdesign och produktion av Webitfuture.